sâmbătă, 7 februarie 2009

RUGĂCIUNEDoamne!

Dă-ne să ne vedem păcatele noastre,
aşa încat mintea noastră,
atrasă cu desăvârşire de luarea-aminte
faţă de păcatele noastre,
să inceteze a mai vedea greşelile aproapelui
şi să-i vadă pe toţi, intr-acest chip, buni.

Dă inimii noastre să pără­sească
grija pierzătoare de neajunsurile aproa­pelui,
să işi unească toate grijile
numai în grija pentru dobândirea curăţiei şi sfinţeniei
poruncite şi gătite nouă de Tine.

Dă-ne nouă, celor ce ne-am întinat haina sufletului,
să o albim iarăşi;
ea a fost deja spălată prin apele botezului,
iar acum, dupa pângărire,
aceste haine au nevoie să fie spălate
prin apele lacrimilor.

Dă-ne să vedem in lumina harului Tău
neputinţele cele de multe feluri care trăiesc în noi,
înăbuşind în inimă mişcările duhovni­ceşti,
aducând în ea mişcările sângelui şi trupului
ca­re sunt potrivnice Impărăţiei lui Dumnezeu.

Dă-ne marele dar al pocăinţei,
înaintea căruia merge şi pe care îl naşte
marele dar al vederii păcatelor noastre.

Păzeşte-ne, cu aceste mari daruri, de hău­rile amăgirii de sine,
care apare in suflet din prici­na păcătoşeniei sale,
neluate in seamă şi neînţelese,
şi se naşte din lucrările patimii dulceţii şi slavei de­şarte
care trăiesc în el neluate în seamă şi neînţe­lese.

Păzeşte-ne pe noi cu aceste mari daruri
în ca­lea noastră către Tine,
şi dă-ne să ajungem la Tine,
Cela Ce chemi pe cei ce işi recunosc păcătoşenia
şi lepezi pe cei se socotesc drepţi,
ca să Te slavoslo­vim în veci, întru veşnica Ta fericire,
a Singurului Dumnezeu Adevărat,
Răscumparatorul celor ro­biţi si Mântuitorul celor pierduţi.

Amin.

SF. IGNATIE BREANCIANINOV

Niciun comentariu: