marți, 31 martie 2009

NEBUNA


Vreau să mă apropii de adâncul inimii mele
să-mi las fruntea pe temelia ei
ca un pelerin ostenit
pe ultima treaptă
a Scării
dar
sunt într-una zvârlită-napoi
afară
tot mai departe şi mai adânc în noroiul
şi zarva drumului larg...
Mă ridic îmi scutur hainele le şterg le usuc la soare
frec crustele vântur praful
vieţii de zi cu zi:
această poveste a hainelor mele
din care
încerc să fug
şi sunt prinsă
la fiecare bătaie de inimă
ce pleacă mereu
spre Dumnezeu
fără mine...
......................................
De o vreme
nu mai pot să mă mai ridic
stau în noroi şi plâng ascultând
cum inima mea
mă tot strigă
din
Cer...

luni, 23 martie 2009

A VENIT VREMEA...A venit vremea despre care-am citit…
A venit timpul despre care-am vorbit
cu teamă, suspin ori tremurat cuvânt…
Şi feţele, deodată, de cremene sunt!
A venit vremea să fim ce-am crezut !
A venit timpul să ne smulgem din lut !
Nu mai e "mâine", totu-i "acum şi aici":
e clipa ce şuieră făcându-se bici!
Totul se-opreşte! Vreme-a sosit:
fiecare, vândut, scuipat, pălmuit,
află Scriptura-n tâlcuirea cea vie
scrisă, în carne, de pumni şi de cuie!
A venit ceasul braţelor deschise
în faţa iadului cu uneltele-ncinse…
Vremea pironirii, veşnicia de fiere
ce picură-ncet doar venin şi durere…
Sudorile de sânge… nemărginita rană…
şi inima bând gheena spaimă cu spaimă…
Ne sfarmă minţile agonia totală…
A torturii zilnice nesfârşită spirală
ne spintecă nervii, fir după fir:
ne urlă sufletul în hristic delir…
Şi când se face Lumină
acel strigăt deplin,
străbatem, deodată, Calea prin ură;
deschidem, cu toţii, o singură gură
zdrobită, uscată, arsă de chin:
spre pământul din Pâine
şi cerul din Vin…
……………………………………………………..
A venit ceasul cel mereu amânat…
A sosit adevărul ce-nadins l-am uitat...
Soră de sete! Fraţi de năpastă!
Ni se deschide
Uşa din coastă
nouă… celor
fără căinţă
şi faptă…

ultima milă

ultima dată


marți, 10 martie 2009

ORTODOXIA INIMII" Pentru ca lucrarea rugăciunii să ducă la acele rezultate despre care vorbesc cu căldură părinţii şi învăţătorii noştri este necesar să le urmăm învăţătura. Prima condiţie - credinţa în Hristos ca Dumnezeu-Mântuitor; a doua - conştiinţa că suntem pierduţi prin păcatele noastre. Această conştiinţă poate atinge o asemenea profunzime, încât omul se simte mai păcătos decât alţii, nu în virtutea unor acte păcătoase exterioare, ci ca pe o vedere a îndepărtării sale de Dumnezeu, ca pe un potenţial purtător al răului.
Cu cât ne smerim mai mult întru pocăinţă, cu atât mai repede rugăciunea noastră Îl dobândeşte pe Dumnezeu. Când pierdem însă smerenia, atunci nici un fel de fapte bune nu ne pot ajuta. Acţiunea în noi a mândriei, judecarea fraţilor, vrăjmăşia faţă de aproapele, ne aruncă departe de Dumnezeu.
La Dumnezeu trebuie să venim ca ultimii păcătoşi şi să ne osândim sincer întru toate. Nu trebuie să ne imaginăm nimic, nu trebuie să căutăm nimic în afară de iertare şi miluire. Aceasta trebuie să fie starea noastră interioară permanentă. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să nu mâhnim Duhul Sfânt cu patimile noastre mârşave, să nu pricinuim nici un rău aproapelui nostru. Noi ne rugăm să dobândim adevăratul sens al poruncilor lui Hristos şi să trăim în acord cu ele. Noi Îl chemăm:
"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta."
Şi Dumnezeu ne aude şi mântuirea vine la noi.
"Şi cel care va chema numele Domnului se va mântui".( Ioil 2,32)
( Arhimandritul SOFRONIE - Despre rugăciune)