marți, 9 decembrie 2008

"VAI MIE, DACĂ NU IUBESC!"- apoftegme ale Maicii Gavrilia


1.Orice loc poate deveni locul Învierii. Este de-ajuns sã trãieşti smerenia lui Hristos.
2. Cât despre somn, destul este sã ne pãstrãm trezvia.
3. Sunt oameni care au trezvie pentru unele lucruri, şi sunt oameni care au trezvia în toate.
4. Aceasta e spiritualitatea ortodoxã: nu o cunoaştere pe care o înveţi, ci o cunoaştere pe care o înduri.
5. Sã nu vã doriţi multe lucruri, mai multe decât aveţi şi care sunt îndepãrtate. Mai bine îngrijiţi-vã sã sfinţiţi cele pe care le aveţi.
6. Aceasta este educaţia: sã învãţãm sã-L iubim pe Dumnezeu.
7. Nimic nu este mai ieftin decât banii.
8. Mai bine iadul aici decât în lumea de dincolo.
9. Nu (conteazã) ceea ce spunem, ci cum trãim. Nu ceea ce facem, ci ceea ce suntem.
10. Îmi pun rasa şi nu mai spun nimic decât dacã sunt întrebatã. Rasa vorbeşte.
11. Dacã ai dragoste pentru toatã lumea, întreaga lume e frumoasã.
12. A zis cineva: creştinul este acela care curãţeşte dragostea şi sfinţeşte fapta.
13. Ne dorim libertatea. De ce? Ca sã putem fi robii patimilor noastre.
14. Conferinţa: un loc unde oameni de nimic se adunã şi hotãrãsc cã nu e nimic de fãcut.
15. Scopul este ca, chiar şi atunci cãnd avem "paraziţi" în cap... sã-L avem pe Paraclet (Duhul Sfânt) în inimã.
16. Devenim o întruchipare a Cerului atunci când zicem "Facã-se voia Ta precum în cer, şi pe pãmânt"
17. Omul care nu iubeşte nu observã asta, cum omul nu îşi dã seama cã respirã.
18. Când porţile Raiului sunt deschise, şi porţile de pe pãmânt sunt deschise.
19. Când mintea (nous) nu este risipitã în lucruri lumeşti şi este unitã cu Dumnezeu,chiar şi când spunem "Bunã ziua", cuvintele noastre devin o binecuvântare.
20. Orice respingere şi orice lucru rãu ne distruge lucrarea.
21. Nu trebuie sã fiinţãm înaintea oricãrui chip şi asemãnare a Celuilalt. (We must not exist before every image and likeness of the Other.)
22. La începutul vieţii noastre, avem nevoie de prezenţa altora pe care sã-i iubim sau care sã ne fie prieteni. Pe mãsurã ce înaintãm, cel Unul - Domnul - ne umple cu o asemenea dragoste şi cu o asemenea bucurie, încât nu mai avem nevoie de nimeni (altcineva). Toatã aceastã tânjire a sufletului dupã un altul asemenea lui apare la început pentru cã sufletul nu ştie pe Cine iubeşte, şi de aceea crede cã are nevoie de o anumitã persoanã (omeneascã).
23. De multe ori Dumnezeu nu vrea fapta, ci intenţia. Îi este destul sã vadã cã doreşti sã-I împlineşti poruncile.
24. Iisus Hristos a dat regula de aur: singur şi cu ceilalţi.
25. Când Dumnezeu ne-a fãcut, ne-a dat viaţã şi a suflat Duhul Sãu întru noi. Acel Duh este Dragostea. Când ne lipseşte dragostea, rãmânem doar trup şi astfel suntem cu totul morţi.
26. Creştinul trebuie sã respecte taina existenţei oricui şi a oricãrui lucru.
27. Dacã vrem sã ajungem la lepãdarea de sine, sã iubim, sã iubim şi iar sã iubim, şi astfel sã ne unim întru totul cu Celãlalt, cu fiece "altul". Apoi, te întrebi la sfârşitul zilei: "Vreau ceva?" - "Nu" - "Îmi trebuie ceva?" "-Nu." - "Îmi lipseşte ceva?" - "Nu". Asta e!
28. Omul înduhovnicit este cel care ajunge la deplina lepãdare de sine şi care a înţeles pe de-a-ntregul cã orice se întâmplã este din voia sau cu îngãduinţa lui Dumnezeu.
29. Numai când omul înceteazã sã citeascã orice altceva decât Scriptura poate sã înceapã sã se îmbunãtãţeascã duhovniceşte. Numai atunci, unit cu Domnul prin rugãciune, poate sã audã voia lui Dumnezeu.
30. Sã nu doreşti niciodatã nimic altceva decât voia lui Dumnezeu şi sã primeşti cu dragoste relele care ţi se întâmplã.
31. Sã nu rãspunzi cuiva cu rãul pe care ţi l-a adus, ci vezi-L pe Hristos în inima lui.
32. Sã nu zici niciodatã: "De ce mi s-a întâmplat mie asta?" Sau când vezi pe cineva cu cangrenã sau cancer sau orb, sã nu te întrebi "De ce li s-a întâmplat lor asta?" Ci roagã-L pe Dumnezeu sã-ţi dea sã vezi de partea cealaltã a râului (vieţii de aici- n.ed.). Atunci vei vedea cu îngerii cum sunt lucrurile e fapt: toate se fac conform planului lui Dumnezeu. Toate!
34. Dacã vrem sã fim buni cãlugãri, trebuie sã ne gândim în fiecare clipã la Dumnezeu, înaintea monahismului. Altfel nu vom deveni buni cãlugãri.
36. Punctul nostru cel mai slab sunt multele cuvinte şi discuţii.
38. Când te-ai gândit sã critici... la judecarea celorlalţi, roagã-L pe Domnul sã te stãpâneascã în acel ceas, ca sã poţi iubi acea persoanã aşa cum Domnul o iubeşte. Apoi Domnul te va ajuta sã vezi în ce stare te afli. Dacã Hristos ar fi de faţã, ai putea critica pe cineva?
42. Ceea ce spunem rãmâne veşnic.
43. Numai când vei avea Dragoste desãvârşitã vei putea sã ajungi la nepãtimire (apatheia).
48. Când va fi nevoie, Dumnezeu ne va trimite pe cineva. Suntem cu toţi împreunã-mergãtori.
49. Limbajul lui Dumnezeu este tãcerea.
50. Oricine trãieşte în trecut este ca şi cum ar fi mort. Oricine trãieşte în viitor în imaginaţia lui este naiv, pentru cã viitorul îi aparţine doar lui Dumnezeu. Bucuria lui Hristos se gãseşte doar în prezent, în veşnicul Prezent al lui Hristos.
59. Mai bine zi Rugãciunea lui Iisus cu glas tare decât sã n-o zici deloc.
66. Neliniştea şi grija sunt pentru cei care n-au credinţã.
67. Dragostea este mereu pe Cruce.
68. Dragostea nu se gãseşte altundeva decât pe Cruce.
69. O relaţie este dificilã atunci când "Eu" este pus înaintea lui "Tu".
70. Precum Domnul te iubeşte, aşa îl iubeşte şi pe duşmanul tãu.
71. Vrei sã te rogi? Pregãteşte-te sã-I dai rãspuns lui Dumnezeu în tainã.
74. Ar trebui sã facem în aşa fel încât sã trãim în lume ca uleiul şi apa dintr-o candelã, care nu se amestecã şi altfel trãiesc întru şi pentru Dumnezeu: în lume, sau nu din lume.
75. Toţi suntem vase, uneori ale Luminii, alteori ale Întunericului.
80. Numai când suntem liniştiţi, nu trupuri agitate... care se foiesc de colo-colo... prinşi în multe activitãţi... le îngãduim îngerilor sã facã ceva.
81. Fã ceea ce trebuie sã faci, şi Domnul va face ceea ce trebuie sã facã.
93. Ce minunatã este Taina zilei de Mâine!
95. Domnul a zis: "Oricine ar vrea ceva, crezând, va primi acel lucru". Destul este ca acea rugã sã fie în acord cu poruncile Domnului, adicã: cu Dragostea.
100. Dacã ai şti cã nu eşti "aici", atunci ai fi "dincolo".
101. Ca sã se întâmple minuni, destul este sã iubim. Nici rugãciunea, nici şiragul de mãtãnii nu are asemenea putere.
102. Experienţa mea mã învaţã cã nimeni nu poate ajuta pe altcineva, oricât de mult şi-ar dori ei, cu dragoste, aceasta. Ajutorul vine doar de la Dumnezeu la timpul hotãrît de El.
103. Când Îl avem mereu pe Dumnezeu în minte, Domnul se gândeşte şi El mereu la noi.
105. Suntem de folos doar când nu existãm pentru noi înşine; şi invers.
106. Nu trebuie sã luãm hotãrâri în locul altora. Sã îi lãsãm în seama Îngerilor şi aceştia vor gãsi cea mai bunã soluţie.
107. Sã nu uiţi niciodatã cã eşti al Lui.
108. Ca Simon din Cirene sã fim gata sã alergãm în ajutorul semenilor noştri.
109. Dacã ceri ajutor de la un om ocupat, el te va ajuta, nu omul leneş şi nepãsãtor.
110. Vai mie, dacã nu iubesc!
111. Trei lucruri sunt de trebuinţã: întâi, dragostea; cel de-al doilea: dragostea; şi al treilea: dragostea.
112. Postul de mâncare e aşa uşor când cineva vrea sã slãbeascã! Şi e aşa de greu miercurea şi vinerea, cãnd e cerut de Bisericã!
113. În Bisericã ar trebui sã stãm mereu în acelaşi loc, pentru Îngeri.
114. Dupã Liturghie, ar trebui sã rãmânem cât de mult se poate în Bisericã, pentru Îngeri.
115. Când vorbim şi cineva ne întrerupe, sã nu mai continuãm. Înseamnã cã nu va auzi ceea ce avem de spus. Îngerii fac aşa.
116. Cel care nu vrea sã vadã pe nimeni nu este om.
117. Nicãieri nu suntem "pentru totdeauna".
118. Orice ni se întâmplã este numai vina noastrã.
119. În fiecare dimineaţã, sã semnãm în alb noua paginã care se deschide. Sã-L lãsãm pe Dumnezeu sã scrie pe ea ce vrea.
120. Când ne rugãm, ar trebui sã ne încuiem uşa.
125. De nu vei ajunge în pragul deznãdejdii, nu vei vedea nicicând Lumina.
136. Linişteşte-te şi cunoaşte... nu existã şcoalã mai mare decât aceastã liniştire a minţii.
137. Singura adevãratã bucurie este negrija (slobozirea de grijile vieţii).
150. Hristos ne-a zis: "Mergând, învãţaţi toate neamurile". Şi noi, care tãcem din gurã, ce facem?
179. Cea mai puternicã rugãciune este rugãciunea Epiclezei din Sfânta Liturghie.
183. Dragostea este o bombã care nimiceşte tot rãul.
192. Zilele trecute o doamnã m-a întrebat cum va fi dupã moarte trecerea prin 'vãmile vãzduhului'. I-am spus: "Le voi zice (dracilor) cã Lumina lui Hristos pe toate le lumineazã. Voi, însã, sunteţi în întuneric, iar eu nu vã vãd!"
194. Cea mai mare parte a rugãciunii mele este acum de mulţãmire. Ce altceva sã cer, dacã am totul?
199. Domnul a pus înţelegerea în cap. Ştii de ce? Ca sã nu ne vedem pe noi înşine. Da! Ca sã-l vedem doar pe celãlalt şi sã-l iubim doar pe celãlalt. Şi ca sã ne vedem pe noi înşine în ochii Celuilalt.
243. Unii vor sã ajungã la Înviere fãrã sã meargã pe drumul Golgotei.
244. Pentru cã n-au putut înfãptui Evanghelia trãind în lume, creştinii au fugit. Aşa au apãrut cei dintâi monahi.
259. Orice om este "trimis".
267. Sufletul nostru este o rãsuflare dumnezeiascã. Trupul nostru este Zidirea Lui. Suntem întru totul chipul (icoana) lui Dumnezeu.
290. Ziua şi noaptea sã-L binecuvântãm pe Domnul pentru darurile pe care ni le dã!
291. Puţine cuvinte, multã dragoste. Cãtre toţi. Oricine ar fi ei.

Un comentariu:

Marioara spunea...

EEste foarte adevarat:"VAI MIE DACA NU IUBESC" Daca nu iubim nu putem sa fim iubiti.Siasa cum spune in Sf, Scriptura :Iubesteti aproapele ca pe tine Insuti ,dar oare citi fac acest lucru cu adevasrat si respecta voia lui Dumnezeu Tatal? Din pacate citi mai putini fac acest lucru fiindca raul este printre noi ,nu ne da pace ,mereu ne inpinge la fapte necugetate,ne intuneca mintile.De aceeia ne trebuieste pace in suflete si multa rugaciune.Doamne ajuta si multa sanatate,