duminică, 28 iunie 2009

CUM MĂ ÎNVAŢĂ MOARTEA SĂ MĂ ROG

a venit vremea să-mi şterg lacrimile
de pe fereastra timpului aburul suflării
urmele inimii de pe nisipul clepsidrei
ale viselor de pe retinele plăcerii

a venit vremea să mă despart de cuvinte
de umbra grea ce-o lasă pe Cuvânt
şi mut şi surd şi orb şi ciung şi singur
să mă strâng în mine ca-n mormânt

a venit vremea să ies din vreme
să mă golesc de-a vremii nebunie
mă umple pănă-n gură Clipa
ce-aşteaptă să se întoarcă-n veşnicie

e vremea pentru ultima cădere
de-adâncul inimii zdrobindu-mă să bat
cu toată fiinţa şi durerea mea o dată
în uşa lumii fără de păcat ...

vineri, 26 iunie 2009

TAINA URII

între un băiat şi-o fată
nu e târg mai monstruos
o batjocoră mai cruntă
ca dragostea fără Hristos

din orice îmbrăţişare
din surâsul mângâios
face-o noapte de vânzare
dragostea fără Hristos

iar adâncul de simţire
din sărutul furtunos
îl preschimbă-n răstignire
dragostea fără Hristos

şi preface-n chin şi silă
tot ce-i tandru şi duios
n-are linişte şi milă
dragostea fără Hristos

pântecul ce prunci-i naşte
colţ de rai prealuminos
îl preface-n loc de moarte
dragostea fără Hristos

taina ce-ar trebui să-nvie
tot ce-i bun şi ce-i frumos
o preschimbă-n nebunie
dragostea fără Hristos

fără El orice iubire
este vrajă blestemată
vinul vieţii-l face fiere
pâinea o preface-n piatră

luni, 22 iunie 2009

DICTATURA SEXULUI - reflecţii (rog cititorii să continue articolul, cu propriile idei, în secţiunea de comentarii)


(Manual de propagandă al dictaturii Sexului)

Singurul motiv pentru care există manuale de educaţie sexuală e absenţa iubirii.

Şcolile nu duc lipsă de educaţie sexuală, ea se face în closete, holuri sau pe "terenul de joacă" încă din şcoala primară, constituind 90% din ceea ce se numeşte ""folclorul urban": singura diferenţă faţă de manualele "ştiinţifice" e cea de limbaj. Şcoala duce lipsă totală de lecţii de iubire ceea ce e cu totul altceva. NU EDUCAŢIA TRUPEASCĂ LIPSEŞTE, CI CEA SUFLETEASCĂ. Majoritatea adolescenţilor n-au nici un strop de educaţie a inimii la întâlnirea cu iubirea. Şi numai Hristos le-o poate da.

Singura condiţie pentru prezenţa iubirii adevărate este curăţia inimii. Fără curăţie, nu există decât patimă. Căci lebedele refuză noroiul pe care însă îl adoră porcii...

O inimă curată este cel mai rar lucru din lume. Trăim într-o societate care se manifestă ca o imensă uzină de fabricat şi împroşcat noroi, în care lucrăm, voluntar sau nu, cu toţii. Nu mai e nimic în societatea contemporană care să nu se fi deturnat, stricat, pervertit, murdărit. Şi-atunci, pretenţia"inimii curate" nu este una absurdă? Nu, atâta vreme cât există o "instituţie" care are tocmai acest profil: CURĂŢĂTORIE de INIMI. Sau sub numele consacrat: Sf. Biserică Ortodoxă. În această "instituţie" Hristos curăţă inimi, făcându-le apte de iubire. ( Cine frecventează Biserica având alt scop, rămâne pururea străin de darul ei.) De aceea nu există iubire fără Hristos, pentru că Hristos este ÎNCEPUTUL, SUSŢINĂTORUL şi DESĂVÂRŞITORUL IUBIRII.

Iubirea îi face pe oameni fericiţi. Patima, le oferă doar clipe de plăcere.

Într-o ţară cu 20 milioane de avorturi ar trebui să existe pretutindeni panouri cu următorul avertisment: NU IUBIŢI! PERICOL DE MOARTE!

Fără Ortodoxie iubirea rămâne "neortodoxă", adică intră în neorânduială. Asemenea vântului: liniştit, împinge ambarcaţiunile pe care, furios, le-ar scufunda într-o clipă.

Fără Hristos iubirea nu are binecuvântare şi roadele ei sunt nesfârşit de amare.

Singurul aport al educaţiei sexuale este la vulgarizarea deplină a intimităţii.

Suntem în plină dictatură a Sexului şi nimeni nu protestează, deşi efectul ei asupra sufletului e mai distructiv decât comunismul.

Maria Magdalena L-a iubit mult pe Hristos pentru că a scos 7 demoni din ea. De ce nu-L iubim şi noi pe Hristos? Pentru că cei 7 demoni ai desfrânării n-au fost încă scoşi...

De educaţia sexuală are nevoie industria sexului, nu adolescentul; iar de industria sexului are nevoie BANUL, nu dragostea.

Ar trebui ridicată o biserică în orice loc în care un băiat dă întâlnire unei fete.

vineri, 19 iunie 2009

ÎNTREBAREA DE LA MIEZUL NOPŢII

Dincolo de toate
nu sunt decât
o piatră
în cădere spre
adâncul iadului...

Şi n-am decât strigătul
căderii mele...

Încotro, inimă? Unde
vrei să sfârşeşti?

În desăvârşirea căderii
ori
în desăvârşirea
strigătului?

luni, 15 iunie 2009

PREOŢILOR NOŞTRI, CU DRAGOSTE...

Era odată, nu demult, într-un oraş de provincie, un preot.
Şi era acel preot deosebit de prosper... Oamenii îl socoteau îngânfat şi pus pe căpătuială şi clătinau din cap rânjind când treceau pe lângă vila pe care şi-o ridicase, undeva aproape de centru... În curte strălucea o maşină nouă şi scumpă, iar preoteasa era mereu foarte elegantă... Părintele îşi petrecea, în fiecare an, concediul în străinătate şi făcea mereu mare caz, în conversaţii, de călătoriile şi cunoştinţele sale...
După faţa prea intens vascularizată părea că se înţelege bine şi cu vinul, deşi nimeni nu-l văzuse beat... Era catalogat ca preot "de meserie", uns cu toate alifiile birocratice şi administrative, care a prins o parohie bună şi s-a pus pe viaţă dulce...
Şi iată că deodată, fără ca nimic să-i prevestească sfârşitul, părintele a închis ochii.
Familia l-a înmormântat ca pe un om de seamă... Parohienii l-au mai bârfit o vreme: ca pe un om de nimic...
Apoi vremea, precum frunzele toamnei, a început să îngroape şi amintirea lui...
După vrea două săptămâni unul din oamenii din parohia acestui preot a mers la un pustnic.
După ce şi-a mărturisit necazul, pustnicul l-a întrebat:
- Înainte de a veni la mine ai fost la preotul tău?
- Păi, n-am fost... Că preotul cel vechi abia s-a dus, iar cel nou încă n-a fost instalat... Iar răposatul nu era om duhovnicesc...
- Măi, creştine, i-a spus pustnicul cu ochi scăpărători.... Să nu mai spui aşa despre preotul acela pentru că, să ştii că el petrece acum în Rai, cu îngerii!
Omul a rămas cu gura căscată. După câteva clipe, revenindu-şi din uluială, a spus cu glas tremurat:
- Păi, cuvioase... Părintele era om lumesc, îi plăcea averea şi băutura... Iar dacă îl supărai cu ceva se mânia foarte tare şi te făcea albie de porci... Pe deasupra era foarte îngâmfat, îi plăcea să pară cel mai deştept .... Pe toţi ne trata de sus şi ne jumulea de parale....
- Măi, creştine... Asta aţi văzut voi... Dar, la marginea oraşului era o femeie văduvă, cu cinci copii, căreia , cu vre-o 10 ani în urmă i-a murit bărbatul... Şi a lăsat-o fără nici un venit şi fără casă, pentru că era ipotecată la bancă... Preotul vostru i-a plătit ipoteca şi i-a dat casa înapoi... Ba i-a şi întreţinut pe toţi până au crescut copiii şi au început să lucreze... Iar femeia a stat de vreo câteva ori în spital... Părintele i-a plătit operaţiile şi a angajat o femeie ca să stea cu copiii cât a lipsit ea....
Cu o săptămână înainte de moartea preotului, a murit această văduvă... Şi pentru că Dumnezeu a zis:" " Faceţi-vă prieteni cu bogăţia nedreaptă, ca, atunci când veţi părăsi viaţa, să vă primească ei în corturile cele veşnice." ( Luca 19,9), aşa şi văduva cea credincioasă care cu suferinţele ei şi-a agonisit casă în cer, l-a primit pe părintele la dânsa... Căci cine are milă, are parte de milă...
Şi dacă ai şti tu, măi omule, de câte ori l-a ispitit diavolul pe părintele ca să se îndreptăţească în faţa oamenilor cu fapta lui cea bună! Dar el răbda şi tăcea, deşi toate patimile lui văzute îl chinuiau să spună binele făcut şi să-l piardă... Căci binele văzut, mai devreme sau mai târziu, îl dărâmă laudele oamenilor...
Aşa că nu mai judecaţi, măi, după cele văzute... Lăsaţi judecata Celui Care cunoaşte inimile...
Şi rugaţi-vă pentru fiecare suflet de om ca să-l biruiască pe vrăjmaşul diavol întru cele ascunse...

vineri, 12 iunie 2009

CE VREA DE LA MINE HRISTOS?

Un preot s-a întâlnit cu un om care se pretindea ateu. După câteva cuvinte de salut, ateul l-a întrebat, ironic:
- Ce vrea, părinte, de la mine Hristos?
Preotul l-a privit drept în ochi şi i-a răspuns:
- Hristos?... Hristos nu vrea nimic de la dumneata... Şi nici de la mine... Nu vrea nimic de la nici un om...
Şi a dat să plece.
Ateul a rămas o clipă încremenit. Apoi, zâmbind neîncrezător, a spus:
- Atunci... Atunci de ce a venit? Atunci... ce atâta ... Părinte! Vă bateţi joc de mine!...
- Nu, prietene, nimeni nu-şi bate joc de dumneata... Pur şi simplu acesta-i adevărul... ŞI HRISTOS A VENIT PENTRU CĂ L-AI CHEMAT!
- Eu? Păi eu nici nu cred în El...
-Măi, omule... Ai oftat vreodată? Ai avut vreodată o durere sufletească? Te-a nemulţumit adânc ceva? Ai gemut în sufletul tău? N-ai fost niciodată nefericit?
- Păi, cine nu este...
- Şi ce-ai făcut?
- Am băut...
- Şi după ce te-ai îmbătat n-ai mai oftat?
- Ba da....
- VEZI, NEFERICIREA ASTA N-O STINGE NIMIC DE PE LUME... Această stare de nefericire o vede Dumnezeu în inima omului ca pe o rugăciune neîntreruptă ... Şi a răspuns trimiţându-L pe Hristos...
- Bine, părinte, dar eu sunt nefericit că n-am bani... EU VREAU BANI, NU PE HRISTOS!
- Aşa a gândit şi Iuda şi a ajuns în ştreang...adică pe culmea nefericirii... HRISTOS este un răspuns la nefericirea omului, de aceea primul cuvânt al Legii Sale este: " Fericiţi..."
Orice am face în această viaţă inima ne rămâne mereu plină de rumoarea nefericirii... Pentru că nefericirea este legea acestei lumi...
- Şi zici, părinte, că eu mă rog fără să ştiu? Asta-i culmea!
- Da, dragul meu... Singura diferenţă între dumneata şi un sfânt este că sfântul lasă toate, şi familie şi bani şi gânduri, pentru a trăi cu toată fiinţa acest strigăt tainic al inimii.... Căci în măsura în care te uneşti cu cererea, în aceeaşi măsură te vei uni cu răspunsul...
- Părinte, e cam complicat pentru mine...
- Ştiu, dragul meu, ştiu... E greu să înţelegi din cuvinte, de cele mai multe ori imposibil, ceea ce ai fi început să înţelegi într-o clipă, dacă ai fi venit la mine ca să te spovedesc...
" Împacă-te cu tine însuţi; şi se vor împăca cu tine cerul şi pământul. Străduieşte-te să intri în cămara ta lăuntrică şi vei vedea cămara cea cerească; pentru că şi una şi cealaltă sunt acelaşi lucru şi, intrând într-una, le vei vedea pe amândouă."
( Sf. Isaac Sirul)

joi, 4 iunie 2009

DUPĂ AVORT


Erau doi pe o bancă tăcuţi şi fumau
simţeau nevoia să se învăluie-n fum
erau două absenţe care creşteau
şi când genunchii li se-atingeau
din inimi cădeau fire albe de scrum...

Apoi... el a desfăcut o sticlă de vin
ea... a început să plângă încetişor
fiecare se îmbăta cu ce mai putea
n-ajung ţigările pentru-un omor
"totuşi acolo cineva se zbătea! se zbătea!"
şi o rană cosmică între ei se mărea
înlocuind deodată citadinul decor

cu un loc strâmt şi întunecos şi hain
un pântece de fiară unde ei se iubeau
cu mâinile pătimaş apucând şi rupând
cu gurile flămânde muşcând şi sfărmând
mădularele fragede... ale unui... străin...
............................................
Pe-o bancă doi tineri fumează şi stau
cu ochii-n pământ suspină şi beau
locul se umple de ură şi chin
şi plină cu strigăte e sticla de vin...
..........................................
Odată pe-o bancă doi tineri erau...

Din durerile Ortodoxiei...

Cu puţine zile în urmă am avut o discuţie cu un medic despre credinţă. Afirma categoric:
"Eu nu am nevoie să merg regulat la biserică, nici nu simt nevoia să mă spovedesc... Eu am o credinţă a mea, în sufletul meu..."
Bineînţeles că nici de Sf. Împărtăşanie, nici de cărţile duhovniceşti, după opinia sa, nu e nevoie...
Uimitoare atitudine la cineva care atunci când te îmbolnăveşti primul sfat pe care ţi-l dă e să nu încerci să te vindeci singur, ci să consulţi imediat un specialist! Care accentuează că o tratare diletantă a bolii poate avea consecinţe catastrofale!
Aceeaş atitudine o au şi sectanţii. Ei au luat "Tratatul de medicină a sufletului" (Sf. Scriptură) de pe masa medicului şi ignorând toată experienţa medicală de până la ei, au început să se diagnosticheze şi să trateze singuri... Şi chiar dacă, printr-o minune, ar nimeri reţeta, n-au farmacie...
Şi medicul meu nu e decât un sectant fără Biblie...
Căci credinţa adevărată este cea a Bisericii, este Darul lui Dumnezeu aşezat, de 2000 de ani în acelaş Potir, Ortodoxia , un Dar de care se împărtăşesc persoanele particulare prin comuniune sacramentală cu Sf. Treime, în Biserică, prin Sfintele Taine.
"Credinţa mea" este o credinţa în sine însuşi ridicată la nivel de religie.
Şi, după cum ne spun specialiştii, Sf. Părinţi, cea mai cumplită boală...
" Deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să statornicească dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au supus..." ( Ep. către Romani 10,3)

luni, 1 iunie 2009

TÂNĂRUL FRUMOS

N-aş fi scris aceste rânduri şi n-aş fi folosit acest titlu, atât de evident calchiat după cel al cărţii d-lui Dan Puric, dacă nu l-aş fi văzut cu ochii mei pe... tânărul frumos!
N-avea haine de firmă, nici trăsături de star. Nu era kool, nici trendy, nu ştia câteva limbi străine la perfecţie, nici nu avea părinţi faimoşi sau milionari... Nu conducea ultimul model de maşină sport, n-avea voce de MTV, nici alt talent care să-l facă deosebit... Un tânăr oarecare... Dar în el se arăta, limpede, frumuseţea vieţii!
Nu pentru că era deştept sau ştia să vorbească bine. Nu pentru că era artist sau om de ştiinţă, pentru că ar fi fost genial sau posesorul unui farmec aparte...
Era doar un tânăr care devenise transparent pentru frumuseţea originară, luminoasă, fericită, dumnezeiască, a vieţii! Era un om în care parcă se străvedea Raiul...
De fapt, era o fată care tocmai ieşise de la Spovedanie....