vineri, 1 mai 2009

MANIFEST ORTODOX

"...tot pământul s-a minunat, mergând după fiară.
Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.(...) Şi s-au închinat fiarei, zicând: CINE ESTE ASEMENEA FIAREI ŞI CINE POATE SĂ LUPTE CU EA?(Apoc. 13; 3,4,16,17)


Prezent în fiecare element al vieţii cotidiene, FENOMENUL DE GLOBALIZARE este un proces de asimilare a fiecărui individ, Fiarei.
De la naştere suntem preluaţi de un sistem de asistenţă medicală şi educaţională care să asigure succesul acestei integrări. Societatea contemporană este un incubator ce încălzeşte şi modelează personalitatea umană la flacăra bestialităţii: de la desene animate până la asepticul discurs politic, totul contribuie la succesul acestui proces de încorporare în Fiară. ( Expresia informatică a acestui fenomen este THE BEAST - FIARA, uriaşul calculator construit pentru a asimila şi controla toate informaţiile cu privire la fiecare individ din spaţiul comunitar).
SINGURA IEŞIRE din ACEASTĂ ASIMILARE este CREŞTINISMUL ORTODOX.
Numai prin Ortodoxie, Hristos deschide în suflet, în chip viu, lucrător, toate braţele Sf. Cruci: postul, rugăciunea, milostenia şi mărturisirea adevărului mântuitor. Pe fiecare din aceste braţe, mâna lui Dumnezeu răstigneşte una din lucrările de integrare în Fiară: hrana modificată, telecontemplaţia Răului, egoismul absolut şi minciuna omniprezentă şi continuă.
Ortodoxia nu cheamă la practicarea unei religii, ci la LIBERTATE! La acea libertate fără de care omul cade din modul său specific de existenţă şi devine animal sau obiect.
În decembrie 89 tinerii şi-au dat viaţa doar pentru ca o formă brutală de domnie a Fiarei să fie înlocuită cu alta, mai rafinată. Libertatea obţinută atunci s-a dovedit a fi doar tranziţia spre o formă mai subtilă de sclavie: de la totalitarismul politic spre cel economic şi, conform profeţiei apocaliptice din motto-ul acestui manifest, totalitarismul economic îl mijloceşte pe cel sufletesc. NUMAI CRUCEA LUI HRISTOS NU SE VA FRÂNGE SUB PRESIUNEA ACESTEI DICTATURI ŞI CEI CE ŞI-AU ASUMAT-O CA SISTEM NERVOS ŞI COLOANĂ VERTEBRALĂ! CĂCI ÎN ORICE OM CREŞTE: ORI HRISTOS, PRIN CRUCEA MISTICĂ A CREDINŢEI ÎN EL ORI FIARA, PRIN INERŢIA FIZIOLOGICĂ A CREDINŢEI ÎN LUME!
Toate revoluţiile acestei lumi transformă lacrimile în sânge...înrobind şi mai adânc! Numai " revoluţia" tinerilor din mânăstiri şi biserici preschimbă Sângele în lacrimi de fericire...
Biserica de Răsărit nu este o instituţie, ci un popor de oameni liberi...Singurul!
VINO şi VEZI!

Un comentariu:

Simona - Alexandra spunea...

Ce se intampla?...