luni, 8 septembrie 2008

Omul de lângă Zid

"...şi întuneric era deasupra adâncului;(...)
Şi au zis Dumnezeu: SĂ SE FACĂ LUMINĂ!
Şi s-a făcut lumină." ( Facerea 1, 2-3)

Am văzut, odată, un om.
Lângă un zid.
Care creştea din cuvintele, tăcerile
şi faptele omului...
Am văzut, odată, un om:
în pustiul din mijlocul mulţimii,
stingându-se, fără scăpare,
lângă zidul
din inima lui...
Am văzut, odată, un zid.
Umbra lui
umbla şi vorbea
ca un
om...

" Păcatele noastre sunt mari, foarte mari. Dar nu există păcat care să biruiască milostivirea lui Dumnezeu! Iertarea păcatelor se dă nu pentru că noi suntem vrednici de aceasta, ci pentru că Domnul, ca un milostiv şi iubitor de oameni, este întotdeauna pregătit să ierte pe cel care se întoarce cu pocăinţă la El. Nevrednic de iertare nu este cel care are păcate multe şi grele, ci cel care nu se pocăieşte! Doar acesta!(...)

Catastiful tuturor păcatelor oamenilor a fost rupt de Hristos prin răstignirea Sa. Obişnuinţa oricărui om cu această lucrare a iubirii dumnezeieşti nemărginite pentru oameni se realizează prin Taina Pocăinţei şi este reală. Cel care, prin intermediul preotului duhovnic, primeşte iertarea de la Dumnezeu, stă nevinovat în faţa dreptăţii Lui.

Credinţa slabă în această Taină şi lipsa încrederii în mila lui Dumnezeu vine de la vrăjmaşul. Fără impulsul lui, păcatele nu se săvârşesc. Prin păcate se înalţă un ZID între noi şi Domnul. Pocăinţa şi mărturisirea dărâmă aceste ziduri, făcând inutile toate luptele diavolului pentru pieirea omului. Şi pentru că vrăjmaşul cunoaşte bine puterea Tainei, se străduieşte fie să ne îndepărteze cu desăvârşire de aceasta, fie să ne inspire necredinţă în eficacitatea ei, necredinţă pe care a semănat-o şi în sufletul nostru. Astfel, ne duce la disperare. Deci, să-i stăm împotrivă! Să-l alungăm pe vrăjmaş împreună cu meşteşugirile lui!
Domnul vrea să ne mântuim toţi, prin urmare şi voi. Acesta a fost scopul iconomiei întrupării Lui, aceasta a fost grija Lui dintotdeauna: să ne atragă la El şi să ne dăruiască viaţa veşnică. Şi ne atrage şi ne cheamă. Nu există nici un om care să nu primească această chemare." ( Sf.TEOFAN ZĂVORÂTUL)Am văzut, odată, un om...prăbuşit lângă zidul din inima lui...
Cu pleoapele strânse , plângea, cerându-şi iertare...
Când, ostenit şi resemnat, şi-a deschis ochii... era... LUMINĂ!
Şi, în praful zidului năruit, Numele ei...

Niciun comentariu: