duminică, 7 septembrie 2008

Cuviosul IUSTIN POPOVICI - Cuvinte de har" O, ce s-ar mai ruşina omul de sine, dacă ar simţi că fiecare gest al lui şi fiecare gând circulă prin toată materia, o pecetluieşte... Doamne, cât este de măreaţă taina lumilor Tale! Eu şoptesc aici micile mele rugăciuni şi ele răsună până la capătul fără de sfârşit al lumilor Tale, şi se revarsă prin materiile lor".
+
" Fără rugăciune nu mă încumet să dau ochii cu nimeni, cu nimic, cu nici o faţă, cu nici o creatură".
+
" Doamne, trupul meu nu este al meu, până când prin post şi prin rugăciune nu îl fac al Tău; sufletul meu, conştiinţa mea, nu sunt ale mele, până când prin nevoinţe evanghelice nu le fac ale Tale; ochii mei nu sunt ai mei şi urechile mele nu sunt ale mele, până când prin viaţă binecuvântată nu le fac ale Tale".
+
" Dumnezeu este dragoste, şi ce este omul? Şi omul este dragoste... Da, şi omul este dragoste, pentru că este făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Omul este reflexie, oglindire a dragostei lui Dumnezeu. Acesta este sufletul omului: chip al lui Dumnezeu, chip al dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Şi omul este dragoste."
+
" Şi acest loc al nostru are cerul său. Acesta este biserica aceasta sfântă. Pentru că fiecare biserică este o bucată de cer pe pământ. Şi când eşti în biserică, iată, eşti deja în cer. Când pământul te chinuie cu iadul său, aleargă la biserică; intră în ea şi iată, ai intrat în rai. Dacă oamenii te sâcâie cu răutatea lor, fugi la biserică, cazi la Dumnezeu, şi El te va lua sub acoperământul Său cel atotputernic şi bun... Aleargă la biserică, printre îngeri, căci biserica e întotdeauna plină de îngeri, şi îngerii lui Dumnezeu te vor apăra de toţi diavolii acestei lumi..."
+
" Totul se luminează prin rugăciune; toată fiinţa omului, căci rugăciunea coboară şi aduce înăuntru toate celelalte virtuţi, care prin darul lor luminează tot omul. Rugăciunea luminează şi toată lumea împrejurul omului: legătura în rugăciune cu lumea. Despre Dumnezeu se cugetă cel mai bine în rugăciune, şi cel mai adânc şi cel mai desăvârşit."

Niciun comentariu: