marți, 18 noiembrie 2008

O R T O D O X I A" ... o dogmă sau alta
este organic legată
de întreg procesul vieţii duhovniceşti.
E de ajuns să schimbăm
un singur element
al conştiinţei noastre dogmatice
pentru a vedea
numaidecât modificându-se
mediul nostru duhovnicesc
şi
evoluţia noastră interioară.

Şi invers,
cea mai mică deviere de la adevăr
în viaţa noastră interioară
va denatura
perspectiva noastră dogmatică."

ARH. SOFRONIE SAHAROV

Niciun comentariu: